Jump to content
Cover for Ätstörningar
Isbn: 978-91-4410-043-2
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Medicine & Health
Accessible since: November 2011

E-book

Ätstörningar

I boken beskrivs symptombilder och sjukdomsbegrepp kring ätstörningar som "anorexia nervosa" och "bulimia nervosa", hur dessa tillstånd uppkommer och utvecklas, samt hur spridning och prognos ser ut.

En central del i boken är den modell för behandling av ätstörningar som utvecklats vid M.H.E. Kliniken i Mora. Modellen baserar sig på terapeutiska strategier som är hämtade ur en rad olika psykoterapeutiska källor, såsom hypnosterapi, Ericksonsk terapi, strategisk terapi, problemlösande terapi, kognitiv terapi, kroppsterapi och insiktsterapi.

En fallbeskrivning illustrerar den förståelseram och metoduppsättning som ingår i modellen. Slutligen görs en utvärdering av den psykoterapeutiska behandlingen under de första tio åren av klinikens verksamhet.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone