Jump to content
Cover for Organisationer emellan: om förhandlingar, makt och handlingsutrymme
Isbn: 978-91-4403-759-2
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Society & Culture
Accessible since: November 2011

E-book

Organisationer emellan: om förhandlingar, makt och handlingsutrymme

Organisationer utgör ett allt mer påtagligt inslag i modernt samhällsliv. Det medför att relationer mellan organisationer har kommit att omfatta en allt större del av det sociala livet. I kontakterna mellan organisationer spelar förhandlingar en nyckelroll, eftersom det är i dessa som villkoren för organisatoriskt samarbete bestäms.

Hittills har emellertid det samhällsvetenskapliga studiet av organisationer i stort sett skett utan kontakt med förhandlingsteori. Inom organisationsanalysen ägnas inte någon särskild uppmärksamhet åt förhandlingen, och inom förhandlingsanalysen fäster man sällan något avseende vid organisationen som ett särskilt slags aktör.

I denna bok sammanförs de båda forskningsinriktningarna för att fördjupa förståelsen både av förhandlingar mellan organisationsrepresentanter och av relationer mellan organisationer överhuvudtaget.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone