Jump to content
Cover for Familj och kön: etnologiska perspektiv
Isbn: 978-91-4404-001-1
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Social and cultural history
Accessible since: November 2011

E-book | 28 days for loan

Familj och kön: etnologiska perspektiv

I samtiden frodas många olika familje- och samlevnadsformer. Några av dem ter sig nya och ovana, men sett i ett historiskt och globalt perspektiv är det mesta redan utprovat och erfaret. Trots att inte mycket är nytt under solen skapas ändå ny kunskap beroende på förändrade utsiktspunkter och tolkningsramar. I den här boken ger tio etnologer sina bidrag till hur kvinnlighet och manlighet under skilda tidsepoker kan analyseras i en familjekontext. Den är ett steg på vägen mot ett helhetsperspektiv på familjen i samspelet mellan vardagsliv, medierepresentation och politik.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone