Jump to content
Cover for Rapporten : ett arbetsredskap
Isbn: 978-91-9804-925-1
Publisher: ComEd
Category:
Education Psychology Computing & IT Media, information & communication industries Science
Accessible since: October 2013

E-book

Rapporten : ett arbetsredskap

Rapporten är ett viktigt arbetsredskap för t ex utredare, utprovare, utvecklare och forskare. Denna bok bygger på erfarenheter från många års konsultarbete och kurser på företag, tekniska högskolor. utrednings- och forskningsorgan. Innehållet konkretiseras och fördjupas med exempel från olika fackområden. Övningarna med lösningsförslag kan användas både individuellt och i grupp. Kapitel: 1 Vad är egentligen en rapport? 2 Vad utmärker olika typer av rapporter? 3 Så här tar man fram rapporter 4 Använd användarna 5 Så fungerar användarens hjärna 6 Lär känna användarna 7 Så här underlättar man arbetet 8 Insamling och bearbetning 9 Formulera och producera 10 Visualiseringar är kostnadseffektiva 11 Arbeta med fotografier 12 Streckbilder och diagram 13 Att arbeta med text 14 Lättbegripligt språk 15 Att utnyttja orden 16 Effektiva dokument 17 Anpassning till användare och situation 18 Hjälpmedel att söka och finna 19 Flergångsmaterial 20 Formulär, mallar och standardrapporter 21 Byggblock: moduler och komponenter 22 Returinformation 23 Samverkan 24 Presentera rapporten Övningskapitel: 25 Vad är en rapport? 26 Att utnyttja användarna 27 Arbeta rationellt 28 Visualisering 29 Lättbegripligt språk 30 Effektiva dokument 31 Standardrapporter 32 Kontakter i rapportarbete


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone