Jump to content
Cover for Guds General
Isbn: 978-91-9832-504-1
Publisher: XP Media
Category:
Religion & Beliefs
Accessible since: April 2016

E-book | 28 days for loan

Guds General

Berättelsen om William Booth och Frälsningsarmén

De flesta känner till Frälsningsarmén, men få känner till dess fascinerande historia. Richard Collier, bokens författare, är en god berättare som på ett levande sätt skildrar hur den unge metodistpastorn William Booth känner en kallelse att börja predika evangelium bland Östra Londons fattiga och vilsekomna. 
Snart hade hela England berörts av den radikala förkunnelsen och kommit i kontakt med den sociala verksamheten, och bara inom några årtionden hade den unga rörelsen, som blev känd som 
Frälsningsarmén, etablerat sig på varje kontinent. 
William Booths ledaregenskaper och strategiska tänkande är omvittnade. Genom sitt utgivande liv och sätt att leva skapade han en förebild som tusentals människor har varit villiga att följa. Boken och dess budskap är alltjämt en utmaning för varje kristen att helhjärtat tjäna Gud och medmänniskor. 

”Må du som läser boken bli inspirerad och kallad till att ha en sådan relation med Jesus att ditt liv bidrar till att Guds vilja sker på jorden så som den sker i himmelriket.”
Marie Willermark, kommendör, 
ledare för Frälsningsarmén i Sverige-Lettland


”Jag fick boken ’Guds General’ av min far. Det var hans testamente till mig när han låg döende. Den har påverkat mig mycket och har varit vägledande för mig.”
Stanley Sjöberg, pastor, pingströrelsen

”Full av nåd och sanning. Det var Jesus – och det var William Booth, och det må vi alla vara. Det är denna bok ett vittnesbörd om.”
Carl-Erik Sahlberg, teol.dr., f.d. direktor S:ta Clara kyrka

”Jag hoppas att denna fantastiska berättelse om en man som gav sitt allt till Gud ska nå långt utanför hans egen armés led.”
Joakim Lundqvist, pastor, Livets Ord


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone