Jump to content
Cover for Att konstruera en kvinna : berättelser om normer flickor och tanter
Isbn: 978-91-8816-829-0
Publisher: Nordic Academic Press
Category:
Society & Culture
Accessible since: January 2017

E-book

Att konstruera en kvinna : berättelser om normer flickor och tanter

by
Begrepp som ”flicka” och ”tant” a¨r ta¨njbara och ibland motsa¨gelsefulla. De kan vara uttryck fo¨r genus, fo¨rbundna med kultur, kroppsideal, livsfo¨rlopp och normer.

I Att konstruera en kvinna anva¨nder fo¨rfattarna flickan, tjejen, kvinnan och tanten fo¨r att ska¨rska°da a°lders- och ko¨nsordningar och tillga¨ngliggo¨ra forskning om ko¨n, a°lder och a°ldrande. Flickan ser vi oftast som ett barn, men ordet har ocksa° kommit att anva¨ndas om tjejer och unga kvinnor. Tanten i sin tur har kommit att bli en symbol fo¨r ”det lilla livet” med hantverk och la°ngkok, men a¨ven fo¨r sja¨lvsta¨ndighet och kritisk blick: hon so¨ker inte behaga utan kan sa¨ga emot och visar civilkurage. Ba°de tanten och flickan anva¨nds ibland pa° ett a°lderso¨verskridande och subversivt sa¨tt.

Fo¨rfattarna diskuterar hur kulturella fo¨resta¨llningar skapas och a°terspeglas i medierade sammanhang: i sko¨nlitteratur, tidningar, tecknade barnfilmer, bloggar och olika popula¨rkulturella sammanhang – men ocksa° i ma¨nniskors egna bera¨ttelser. Har vi idag ett uppluckrat a°lderslandskap da¨r ma¨nniskor a¨r friare fra°n normer om ”passande beteende” och kan iscensa¨tta sina liv som de o¨nskar utan att beho¨va fo¨rha°lla sig till sociala tidtabeller?


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone