Jump to content
Cover for Circulation of Knowledge : Explorations in the History of Knowledge
Isbn: 978-91-8866-129-6
Publisher: Nordic Academic Press
Category:
History
Accessible since: February 2018

E-book

Circulation of Knowledge : Explorations in the History of Knowledge

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och vilka maktordningar som den upprätthåller. Först det senaste decenniet har dock kunskapshistoria börjat växa fram som ett eget område.

I denna bok belyser en grupp nordiska forskare en fråga som tilldrar sig stort intresse inom det kunskapshistoriska fältet i dag: hur cirkulerar kunskap i samhället och vad händer med den när den befinner sig i rörelse? Genom empiriska studier, från 1500-talets kartografi till 1970-talets sexologi, kombinerat med teoretiska och metodiska reflexioner, utgör boken ett betydelsefullt bidrag till den framväxande internationella forskningen om kunskapens historia.

Boken är sprungen ur det nordiska nätverket ”New History of Knowledge”. Läs mer på: newhistoryofknowledge.com

–––

Historians have long been interested in knowledge—its nature and origin, and the circumstances under which it was created—but it has only been in recent years that the history of knowledge has emerged as an academic field in its own right.

In Circulation of Knowledge, a group of Nordic scholars explore a range of theoretical and methodological approaches to this new and exciting area of historical research. The question of knowledge in motion is central to their investigations, and especially how knowledge is transformed when it circulates between different societal arenas, literary genres, or forms of media.

Reflecting on twelve empirical studies, from sixteenth-century cartography to sexology in the 1970s, the authors make a significant contribution to the growing international research on the history of knowledge.

newhistoryofknowledge.comLog in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone