Jump to content
Cover for Ersättningen och e-hälsan
Isbn: 978-91-8863-714-7
Publisher: SNS Förlag
Category:

Accessible since: April 2019

E-book

Ersättningen och e-hälsan

E-hälsolösningar lyfts ofta fram som en möjlighet att effektivisera vården och möta de utmaningar som finns i form av bland annat en åldrande befolkning och mer vårdkrävande patienter. Något som har stor betydelse för hur nya lösningar och innovationer anammas är ersättningssystemen. Forskaren Peter Lindgren har undersökt vilka ersättningsmodeller som är att föredra om målet är att möjliggöra eller stimulera införandet av digitala lösningar i vården. I rapporten finns en kartläggning över kunskapsläget om effekter av olika modeller för att ersätta vårdgivare och hur dessa påverkar användandet av e-hälsolösningar. En unik genomgång belyser dessutom på vilket sätt vårdgivare i Sveriges samtliga regioner ersätts i dag. Författaren lämnar slutligen ett antal policyrekommendationer om hur ersättningssystemen kan anpassas och följas upp för att ge bättre förutsättningar för innovationer.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone