Jump to content
Cover for Gustaf Fröding och kärleken
Isbn: 978-91-2709-603-5
Publisher: Natur & Kultur
Category:
Memoirs & Biography Psychology
Accessible since: November 2011

E-book | 28 days for loan

Gustaf Fröding och kärleken

Johan Cullbergs lust att närma sig Fröding väcktes vid en omläsning av hans dikter. Han såg hur Frödings berömda kärleksdikter faktiskt inte bara var kärleksfulla utan också fyllda av djupaste ambivalens inför kvinnan. Fruktan att göra illa växlar med behovet att smutsa ner och förgöra henne. Detta tillsammans med det kända faktum att Fröding bara hade förhållanden med protistuerade var en gåta.

Gustaf Fröding är en av våra mest kända och älskade skalder, men hans liv var djupt tragiskt och han blev tidigt alkoholiserad. Psykiatrerna har varit oense om hans diagnoser och Johan Cullberg har därför gått tillbaka till sjukhusjournalerna för att förstå hur man uppfattat hans lidande. Men det centrala i Cullbergs arbete handlar om att följa hans utveckling och allt intensivare moralisk kamp för att befria sig från det som han upplevde som det onda inom sig.

Gustaf Frödings senare diktning blev en alltmer desperat strategi för att kunna godkänna sig som människa. Till slut togs han in på Upsala hospital, tidvis djupt psykotisk. Men under sina sista fem år, då han vårdades i sitt hem av sjuksköterskan Signe Trotzig, fick han uppleva "ett något litet av en liten vila".

Johan Cullberg är professor i psykiatri och f.d. överläkare med lång erfarenhet från kliniskt och vetenskapligt arbete. Han är verksam vid Forsknings- och Utvecklingsenheten vid Danderyds sjukhus psykiatriska klinik som ledare och forskningsansvarig för det s.k. Fallskärmsprojektet för personer som för första gången insjuknat i psykos.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone