Jump to content
Cover for Kundtillfredsställelse och kundmätningar
Isbn: 978-91-4403-294-8
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Psychology Economics & Business
Accessible since: November 2011

E-book | 28 days for loan

Kundtillfredsställelse och kundmätningar

Denna bok behandlar kundtillfredsställelse och kundmätningar ur ett brett perspektiv. Inledningsvis redogörs för behovet av information om kunderna samt hur denna kan utnyttjas. Vidare diskuteras hur kunden utifrån förväntningar, utfall och omgivningsfaktorer upplever olika grad av tillfredsställelse i varierande situationer.

Författaren beskriver sedan hur man kan utforma och genomföra mätningar av kundernas attityder, kundernas beteenden samt de effekter som detta leder till för det aktuella företaget eller organisationen. Slutligen presenteras olika metoder och hjälpmedel för att analysera och tolka den insamlade informationen.

Boken grundar sig på författarens erfarenheter från forskning som bedrivits vid Kungliga Tekniska Högskolan samt från konsultverksamhet och rådgivning i en mängd företag och organisationer.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone