Jump to content

E-books / Language & Dictionaries


Cover for Viktig svenska : Alla dom där språkfrågorna
E-book

Viktig svenska : Alla dom där språkfrågorna

Vem bestämde att man skulle skriva på det här viset? När ändrades det? Varför gäller inte regeln jag fick lära mig i skolan längre? Och varför väcker vissa språkfrågor så starka kä ...


Cover for Kinesiska för nybörjare
E-book

Kinesiska för nybörjare

Kinesiska för nybörjare ger en introduktion till det kinesiska språket. Boken riktar sig till studerande på gymnasienivå eller i annan vuxenundervisning.Kinesiska språket är ett te ...


Cover for 6722 Tyska renässanskonstnärer (6722 Deutsche Künstler der Renaissance): Del 1. Målare, bildhuggare, konstgjutare, metalletsare och grafiker födda före år 1600 i, eller verksamma i, Tyskromerska riket eller i dess direkta närhet.
E-book

6722 Tyska renässanskonstnärer (6722 Deutsche Künstler der Renaissance): Del 1. Målare, bildhuggare, konstgjutare, metalletsare och grafiker födda före år 1600 i, eller verksamma i, Tyskromerska riket eller i dess direkta närhet.

Sammanställning av 6722 tyska renässanskonstnärer födda före år 1600. Målare, bildhuggare, konstgjutare, metalletsare och grafiker födda eller verksamma i Tyskromerska riket eller ...


Cover for Berättelsens kraft: Ett verktyg i specialpedagogisk handledning med fokus på kommunikation och språkliga utmaningar
E-book

Berättelsens kraft: Ett verktyg i specialpedagogisk handledning med fokus på kommunikation och språkliga utmaningar

Det här är en bok om hur berättelsens kraft kan användas som verktyg i handledning gällande specialpedagogiska frågeställningar, med fokus på kommunikation och språkliga utmaningar ...


Cover for Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus
E-book

Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus

by

Kieli vaikuttaa yksilön kykyihin ja mahdollisuuksiin, toimeentuloon sekä sosiaalisiin suhteisiin. Kieli on rikkaus ja voimavara, mutta se voi olla myös este, joka rajaa pääsyä tiet ...


Cover for Svensk-Uzbekisk ordbok
E-book

Svensk-Uzbekisk ordbok

Denna ordbok är den första och enda svensk-uzbekiska ordboken på marknaden.EPUB3: Reflowable


Cover for Dreiecksbeziehung: Die Germanistik in Finnland und den beiden deutschen Staaten in den 1980er Jahren
E-book

Dreiecksbeziehung: Die Germanistik in Finnland und den beiden deutschen Staaten in den 1980er Jahren

Mit dem Bau der Berliner Mauer im Jahre 1961 wurde die deutsche Zweistaatlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes zementiert. Wie für alle Bereiche der Gesellschaft, wurde in der Folg ...


Cover for Formell svenska : frekventa ord
E-book

Formell svenska : frekventa ord

Formell svenska – frekventa ord är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift, till exempel: – gymnasieelever – lärare (med annat förstaspråk än ...


Cover for Skriv lättläst – En handbok för dig som vill bli förstådd
E-book

Skriv lättläst – En handbok för dig som vill bli förstådd

Massor av människor kämpar med läsningen. Undersökningar visar att över 40 procent av alla vuxna i Sverige har svårt att läsa och förstå en vanlig dagstidning. Samtidigt blir samhä ...


Cover for Våra historiska arkiv : En slumrande skatt
E-book

Våra historiska arkiv : En slumrande skatt

Länge har det saknats en handbok som ger en överblick över det rika historiska källmaterial som finns i våra svenska arkiv. I tidigare böcker har fokus legat på ett område eller de ...


Cover for Lätt nygrekiska 1 lärobok
E-book

Lätt nygrekiska 1 lärobok

Ett studiematerial för vuxna nybörjare som vill lära sig det levande talspråket. Läromedlet är skrivet på lätt nygrekiska. Syftet är att man efter kursen ska kunna delta i vardagss ...


Cover for Lätt nygrekiska 1 övningsbok
E-book

Lätt nygrekiska 1 övningsbok

Ett studiematerial för vuxna nybörjare som vill lära sig det levande talspråket. Läromedlet är skrivet på lätt nygrekiska. Syftet är att man efter kursen ska kunna delta i vardagss ...


Cover for Lyckas som frilansskribent: En steg för steg guide
E-book

Lyckas som frilansskribent: En steg för steg guide

Har du också drömt om att bli frilansskribent? Kanske lockar möjligheten att kunna försörja dig på att skriva, friheten och möjligheten att jobba hemifrån eller kanske handlar det ...


Cover for Sanat siltana menneeseen
E-book

Sanat siltana menneeseen

by

Menneisyyden kirjallisia lähteitä tulkitessaan historiantutkija on aina tekemisissä kielen kanssa. Sen avulla on voitu ilmaista ajatuksia, tuntemuksia ja asenteita, joihin tutkija ...


Cover for Nå fler med dina texter : lättläst, klarspråk och tillgänglig formgivning
E-book

Nå fler med dina texter : lättläst, klarspråk och tillgänglig formgivning

Nästan varannan vuxen har svårt att läsa och förstå texter från myndigheter och kommuner. I Sverige klassas 42 procent som icke goda läsare, enligt den stora undersökningen PIAAC. ...


Cover for Kafka: a Freudo-Structuralist Analysis
E-book

Kafka: a Freudo-Structuralist Analysis

"Kafka - a Freudo-Structuralist Analysis" is an analysis of Kafka's Novels and short Stories. This book concentrates on the understanding of what contributed to the famous Kafka Ef ...


Cover for Finska för nybörjare 2 textbok
E-book

Finska för nybörjare 2 textbok

Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare. Boken omfattar t ...


Cover for Finska för nybörjare 1 textbok
E-book

Finska för nybörjare 1 textbok

Finska för nybörjare 1 ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare. Boken omfattar ...


Cover for Kalles kalas kostade kulor
E-book

Kalles kalas kostade kulor

ABC-bok för vuxna. Galenskaper, satir, humor men också allvar i livets skilda sammanhang. Djärvt, resonabelt. Bakom pseudonymen AGAR finns ett lärarpar som har den förmånen att var ...


Cover for Sapfo : Dikterna och fragmenten
E-book

Sapfo : Dikterna och fragmenten

Eros skakade mitt / hjärta lik­ som bergsvinden drabbar ekar­na . Sapfos ord träffar oss från många håll samtidigt. De talar ur vår erfarenhet - vem har inte iakttagit hur en kastv ...


Cover for I love svenska
E-book

I love svenska

Som förälder har man ofta många frågor när det gäller uppfostran, och som föräldrar till barn som växer upp med flera språk tillkommer språkfrågorna.I love svenska. Hjälp flerspråk ...


Cover for Hur orden får mening
E-book

Hur orden får mening

Hur kan vi vara överens om vad ord betyder?Vi använder språket dagligen utan att fundera över vad som händer i våra huvuden när vi tar in vad någon säger eller skriver. Men det räc ...


Cover for Våga, värva, vinn: - en spions bekännelser
E-book

Våga, värva, vinn: - en spions bekännelser

Livet handlar om relationer. I Våga Värva Vinn får du se att de metoder som fungerar inom de hemliga slutna sällskapen fungerar även i andra yrkesgrupper och i privatlivet. I bok ...


Cover for Bertil Molde : Språkvårdare och folkbildare
E-book

Bertil Molde : Språkvårdare och folkbildare

Språkvetaren Bertil Molde irriterade ofta läsare och lyssnare med sina åsikter i olika språkfrågor. De tyckte att han var för tolerant. Men Bertil Molde vek aldrig från åsikten att ...


Cover for Israels nio rättigheter: Fakta och argument
E-book

Israels nio rättigheter: Fakta och argument

Alla självständiga stater ska genom folkrätten ha en tryggad tillvaro, som skyddas av det internationella samfundet. Men, hur är det med världens enda judiska stat? Vilka rättigh ...